Önnesjöstiftelsen - hem
Karl Erik Önnesjös stiftelse för vetenskaplig forskning och utveckling
 

För att hedra verkställande direktören Karl Erik Önnesjö för hans utomordentliga insatser för Holmens Bruk AB under åren 1968-84 beslöt bolagets styrelse vid hans avgång att avsätta ett belopp om 5 Mkr till en stiftelse.

 

Vid Karl Erik Önnesjös avgång som ordförande i styrelsen för Mo & Domsjö AB 1995 tillsköt detta bolag ytterligare 5 Mkr till stiftelsen.


Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och utveckling av betydelse för svensk skogsindustri, svenskt skogsbruk, natur- och viltvård samt även att lämna stöd för undervisning och utbildning inom dessa områden.