Karl Erik Önnesjö
 
Karl Erik Önnesjö (1919-2003)
 

Karl Erik Önnesjö var en legendarisk chef för Holmens Bruk AB och under närmare ett halvsekel djupt engagerad i strukturomvandlingen av svensk skogsindustri.

 

Efter studentexamen i Jönköping 1939 och en  jur. kand.-examen i Uppsala 1942 hade han flera statliga anställningar. I början av 60-talet var Karl Erik Önnesjö statssekreterare i handelsdepartementet. Efter detta började han sin bana inom skogsindustrin då han blev VD i Skogsägarnas Riksförbund.

 

1968 rekryterades Karl Erik Önnesjö till Holmens Bruk AB i Norrköping som VD, en tjänst han hade fram till 1984. Utsågs då till styrelseordförande i Holmens Bruk AB, vilket han var fram till 1988, då han avgick i samband med att MoDo förvärvade företaget. Under åren 1992-95 var han styrelseordförande i MoDo.  

 

Karl Erik Önnesjö hade ett stort intresse för natur-och viltvård. Fritiden utnyttjades gärna för olika aktiviteter i skog och mark, främst jakt.

     Karl Erik Önnesjö